Proiectul ”Comunități rezistente la schimbări
climatice prin abilitarea femeilor”

În urma derulării prezentului concurs, se vor selecta 10 afaceri conduse de femei antreprenoare din raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, UTA Găgăuzia, zona de securitate (raionul Dubăsari) și Transnistria care vor fi sprijinite cu un grant în valoare de maxim 18.000 dolari SUA, pentru crearea și/sau dezvoltarea unei afaceri care va contribui la reducerea degradării mediului și la sporirea a rezistenței și rezilienței la schimbările climatice, conform condițiilor descrise în documentația de concurs prezentată mai jos:

Training

”Completarea documentației de concurs pentru Femei Antreprenoare”

10 noiembrie 2021, ora 10.00

Zile
Ore
Minute
Secunde
Zile
Ore
Minute
Secunde

TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE:

15 NOIEMBRIE 2021 | 18:00

Despre Proiect

Proiectul ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor” își propune să suțină mai mulți actori locali din regiunile țintă în identificarea, formularea, planificarea și implementarea inițiativelor de reducere a degradării mediului și de sporire a rezilienței la schimbările climatice, oferind asistență financiară și contribuind la sporirea cunoștințelor și abilităților comunităților și grupurilor de femei antreprenoare și femei care conduc o gospodărie casnică din raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, UTA Găgăuzia, Zona de securitate și Transnistria, în vederea practicării activităților generatoare de venituri, prietenoase mediului și reziliente la schimbari climatice.

Astfel, de suport din partea Proiectului vor beneficia 30 comunități (administrații publice locale), 60 gospodării casnice conduse de femei și 10 afaceri conduse de femei antreprenoare.

Proiectul este implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în perioada 2020 – 2023, cu asistența financiară a Suediei.

Contact

Adresa PNUD: Str. Șciusev, 105, Chișinău, MD-2012, Moldova

Adresa Global Business Acces SRL: Bd. Moscova, nr.11/1, of. 1-2, Chișinău, MD 2068, Moldova
Luni-Vineri 09:00 - 18:00

Concurs de Granturi gestionat de: